RECRUITdee ข้อกำหนดในการให้บริการ

 

1 ข้อตกลง

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.recruitdee.com/คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ คุณจะถูกห้ามไม่ให้ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายเครื่องหมายการค้า

2 ใช้ใบอนุญาต

 1. อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำเนาของเอกสาร (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) หนึ่งชุดชั่วคราวบนเว็บไซต์ของ RECRUITdee เพื่อการดูส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้ คุณไม่สามารถ:
  1. ปรับเปลี่ยนหรือคัดลอกวัสดุ;
  2. ใช้วัสดุเพื่อการค้าใด ๆ หรือเพื่อการแสดงผลที่สาธารณะใด ๆ (ในเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์);
  3. พยายามถอดรหัสหรือวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ RECRUITdee
  4. ลบลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือเครื่องหมายอื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์จากวัสดุหรือ
  5. ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นหรือ "คัดลอก" เนื้อหาในเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
 2. ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้และอาจถูกยกเลิกโดย RECRUITdee เมื่อใดก็ได้ เมื่อคุณยุติการดูเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อใบอนุญาตนี้สิ้นสุดลง คุณต้องทำลายเอกสารที่ดาวน์โหลดใดๆ ที่อยู่ในความครอบครองของคุณไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

3 คำปฏิเสธ

 1. เอกสารบนเว็บไซต์ของ RECRUITdee มีให้ตาม 'ตามสภาพ' RECRUITdee ไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิอื่น ๆ
 2. นอกจากนี้ RECRUITdee ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้วัสดุบนเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุดังกล่าวหรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4 ข้อ จำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด RECRUITdee หรือซัพพลายเออร์ของ RECRUITdee จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายสำหรับการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้วัสดุบนเว็บไซต์ของ RECRUITdee แม้ว่า RECRUITdee หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจาก RECRUITdee ได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัย หรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5 ความแม่นยำของวัสดุ

เอกสารที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ RECRUITdee อาจรวมถึงข้อผิดพลาดทางเทคนิค การพิมพ์ หรือภาพถ่าย RECRUITdee ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน RECRUITdee อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม RECRUITdee ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆ ในการอัปเดตเนื้อหา

6 ลิงค์

RECRUITdee ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของตนและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย RECRUITdee ของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7 การปรับเปลี่ยน

RECRUITdee อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบันในขณะนั้น

8 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร และคุณยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในรัฐหรือสถานที่นั้น