fbpx ไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา: + 66 2-258 3880-

วิศวกรซอฟต์แวร์ x45 (Java,C++, Ruby, Python)

Ref: o ฝัง
เงินเดือนที่ต้องการ: 60000 – 120000 บาท
ประเภทการจ้างงาน: การจ้างงานเต็มรูปแบบ
แผนที่ กรุงเทพมหานคร
ภาษา en

รายละเอียดการทำงาน

 งาน: Software Engineer

ที่ตั้ง: สาทร

ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ปรับใช้ บำรุงรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ จัดการลำดับความสำคัญของโครงการ กำหนดเวลาและการส่งมอบแต่ละโครงการ

คุณสมบัติ 

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและ/หรือการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน
 • มีประสบการณ์ในภาษาการเขียนโปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งภาษา เช่น C++, Java, Ruby, Python, Clojure
 • มีประสบการณ์ด้าน HTML, CSS, Javascript, AJAX
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและเฟรมเวิร์กของเว็บ เช่น Ruby on Rails
 • มีประสบการณ์ด้านระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น MySQL
 • มีประสบการณ์ในระบบควบคุมเวอร์ชัน เช่น Git
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ 5 คน – คนอื่นๆ อีก 15 คน สายการตลาด……ตอนนี้เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ปลายปีอาคารสาทรธานี – ช่องนนทรีต่อไป….วางแผนอีคอมเมิร์ซใหม่…ไซต์จะทำประกันรถยนต์
 • ระดับจูเนียร์ถึงอาวุโสซึ่งช่วงเงินเดือน 60K – 120K บาท
 • บริษัทนี้เปิดในเดือนสิงหาคม เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว และตอนนี้ CEO กำลังจะสร้างโครงการใหม่ จึงอยากจ้างหลายตำแหน่ง
 • ตอนนี้พวกเขาได้รับการติดต่อจากบริษัทจัดหางาน 2 แห่งแล้ว
 • Pao+ ต้องเสียค่าบริการ 20% 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ดีที่สุด
อัพโหลด CV/Resume ของคุณ หรือไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แม็กซ์ ขนาดไฟล์: 128 MB.

ปิดเมนู